Nagrody i Wyróżnienia
Kryształy Przetargów Publicznych 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie otrzymało nagrodę Kryształy Przetargów Publicznych 2019 dla najlepszego zamawiającego w kategorii „Ochrona środowiska i gospodarki wodnej”.

Kryształy Przetargów Publicznych przyznawane są najskuteczniejszym, najbardziej rzetelnym i najlepiej przygotowanym oraz zrealizowanym inwestycjom w sektorze publicznym. O wyborze zwycięzców, spośród ponad 140 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła Nagrody, w której skład weszli uznani eksperci – autorytety w dziedzinie zamówień publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance pod Warszawą podczas otwarcia XIV Forum Przetargów Publicznych. MPWiK wyróżniono za budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie. Nagrodę odebrał Robert Nędza - Prezes Zarządu MPWiK.

 
Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019

Podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku Miasto Rzeszów wraz z MPWiK otrzymało nagrodę Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 za inwestycję „Budowa suszarni osadów ściekowych w Rzeszowie”.

"Top Inwestycje Polski Wschodniej to przykłady dobrze pomyślanych, przemyślanych i zrealizowanych przedsięwzięć zmieniających na lepsze społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Tak właśnie – w praktyce, na poziomie lokalnym, mądrze korzystając z szans, jakie daje dostęp do funduszy unijnych, tworzy się nowe szanse i nową jakość – dla gospodarki, regionu, mieszkańców" - zaznaczył Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, która jest organizatorem Kongresu.

W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, nagrodę odebrał Robert Nędza - Prezes Zarządu MPWiK. 

 
Lider Energii Odnawialnej

liderenergi

 

 

Gazeta Codzienna Nowiny zorganizowała siódmą edycję projektu promocyjnego „Liderzy Regionu“. Projekt ma na celu pokazywanie dobrych przykładów poprzez promowanie firm i instytucji, które wyróżniają się w poszczególnych dziedzinach. Liczba kandydatów oraz towarzyszące mu zainteresowanie dowodzą, że inicjatywa ta jest ceniona nie tylko przez środowiska gospodarcze Podkarpacia.

Kapituła nagrodziła firmy, które wyróżniają się pod względem całokształtu dokonań, bądź też mają osiągnięcia w wybranych aspektach swej działalności. Ważnym czynnikiem jest też oddziaływanie firmy na lokalną społeczność.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie otrzymało nagrodę Lidera Regionu w kategorii Gospodarka Komunalna – Lider Energii Odnawialnej.

 
Podkarpacka Nagroda Gospodarcza

png
W dniu 30 listopada, w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce, po raz szesnasty odbyła się Gala Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie znalazło się w gronie laureatów i otrzymało nagrodę główną w kategorii „Przedsiębiorstwo usług komunalnych”. Wśród laureatów w pozostałych kategoriach znalazły się m.in. takie firmy jak: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o., BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Zakłady Metalowe DEZAMET Spółka Akcyjna, BorgWarner Poland Sp. z o.o., OMEGA Pilzno ITiS Godawski&Godawski Sp. z o.o..

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych i najefektywniejszych gospodarczo firm Podkarpacia, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są, lub mogą stać się wzorem dla innych. Konkurs jest również okazją do promowania rozwoju gospodarczego województwa poprzez prezentację firm o najbardziej pożądanym wizerunku gospodarczym.

Przedmiotem oceny Kapituły Konkursowej, która przyznała nagrodę naszej Spółce były m.in.: produkty i technologie stanowiące specjalizację firmy, dynamika obrotów, rentowność sprzedaży, inwestycje i nakłady inwestycyjne, pozyskanie środków UE, zatrudnienie, dbałość o pracownika i relacje z klientami.

 
Zielony Laur 2009

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało laureatem V Edycji Konkursu „Zielony Laur”.

Nagroda przyznana została za osiągnięcia w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, a w szczególności za realizację projektu „Program poprawy zaopatrzenia i jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”.

Ogólnopolski Konkurs „Zielony Laur” organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój", a celem tego konkursu jest nagradzanie najlepszych zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się zarówno do poprawy warunków życia, jak i stanu środowiska naturalnego. Konkurs jest ważną formą uznania i promowania ekorozwoju. Organizatorzy w szczególności dedykują go jednostkom samorządu terytorialnego oraz instytucjom i firmom realizującym procesy inwestycyjne zgodnie z zasadami ekorozwoju.

 

 

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2