Laboratorium ścieków

 

Laboratorium Ścieków jest działem świadczącym usługi w zakresie badań fizyko - chemicznych ścieków i osadów ściekowych wg. wykazu badań zamieszczonego ponizej.

 

Laboratorium Ścieków szczegółowo kontroluje procesy oczyszczania ścieków i osadów ściekowych. Ostatecznym celem wykonywanych badań jest sprawdzenie, czy produkt końcowy spełnia normy prawa polskiego i europejskiego.

 

W 2012 r. wykonano około 32 000 badań z tego 29 000 badań fizykochemicznych i 3 000 osadów ściekowych.

 

W związku z wejściem w życie nowych wymagań prawnych od 28 lipca 2007r. badania ścieków wprowadzanych do środowiska mogą wykonywać tylko te laboratoria, które posiadają akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087, z późniejszymi zmianami.).

Status laboratorium akredytowanego jest świadectwem kompetencji, wysokiej jakości badań, a także zapewnieniem bezstronności.

 

W 2007r. podjęto w naszej firmie decyzję o przygotowaniach do procesu akredytacji. Przejście przez ten proces wymagało nakładów finansowych, poszerzenia wiedzy na temat systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych. W związku z tym personel został przeszkolony w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji(Księga Jakości, procedury, instrukcje),auditów wewnętrznych, walidacji metod, szacowania niepewności oraz stosowanej metodyki badań.

Sam proces formalnego przygotowania trwał 2 lata i wymagał pełnego zaangażowania całego zespołu, ponieważ równocześnie należało wywiązywać się z zaplanowanych na bieżąco badań i pomiarów.

Wysiłki zespołu uwieńczone zostały przyznaniem w 2009r. „Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1036”.

 

                       

 

 

 

Dane kontaktowe

Laboratorium Ścieków

ul. Ciepłownicza 2

35-959 Rzeszów

 

Kierownik laboratorium

mgr inż. Bożena Mach

tel. /17/ 8509804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zlecenie na wykonanie badania należy złożyć w sekretariacie MPWIK Rzeszów, ul. Naruszewicza 18, pok. 104