Ceny wody i ścieków

 

Ceny wody i ścieków na podstawie Taryfy na 2014r. obowiązującej od 1.01. 2014r. do 31.12.2014r.

 

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Cena za 1 m³ dostarczonej wody:

dla gospodarstw domowych i celów bytowych 3,94 zł (netto   (VAT 8 %) 4,26 zł (brutto)
dla przemysłu i pozostałych odbiorców 3,97 zł (netto)  (VAT 8 %) 4,29 zł (brutto)

 

 

 

ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Cena za 1 m³ ścieków:

dla wszystkich klientów                                        
3,18 zł (netto) (VAT 8 %)

3,43 zł (brutto)

 

 

 

WYSOKOŚĆ  OPŁATY ABONAMENTOWEJ

Opłatę abonamentową na 2014 r. zróżnicowano – zgodnie z przepisami rozporządzenia – dla:

 

1. Odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza w 1-miesięcznym okresie  rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 6,83 zł (netto)  (VAT 8 %) 7,38 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi dostawy wody 3,39 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,66 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 3,44 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,72 zł (brutto)

 

2. Odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 5,23 zł (netto)   (VAT 8 %) 5,65 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi dostawy wody 2,58 zł (netto)  (VAT 8 %) 2,79 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 2,65 zł (netto)  (VAT 8 %) 2,86 zł (brutto)

 

 

3. Odbiorców usług korzystających z lokali w budynkach wielo-lokalowych

 6,28 zł (netto)  (VAT 8 %) 6,78 zł (brutto)

 

 

4. Odbiorców posiadających dodatkowy wodomierz służący opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody

6,08 zł (netto) (VAT 8 %) 6,57 zł (brutto)