Niezbędne informacje


 

Obsługa klienta

 

poniedziałek,środa,piątek    7:00 - 15:00

Wydłużone godziny pracy w dniach:

wt, czw   7:00 - 17:00 (kasa, faktury)

wt     7:00 - 17:00 (Dział Techniczny)


Prezes Zarządu MPWiK

 

mgr inż. Adam Tunia
przyjmuje strony:

środa                                  8:00 - 15:00


MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie
Oratorium Papieskie- Zaproszenie

 
Informacja dot. kanalizacji deszczowej
 
MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że dnia 31.08.2015 r. wygasła umowa pomiędzy tut. Przedsiębiorstwem, a Urzędem Miasta Rzeszowa – Wydział Gospodarki Komunalnej dotycząca eksploatacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rzeszowa.
W związku z powyższym w sprawach dotyczących wydawania warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji projektowej, odbiorów wykonanych sieci i pozostałych spraw związanych z eksploatacją kanalizacji deszczowej należy zwracać się do jej właściciela tj. Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Gospodarki Komunalnej, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10.
 
Zapraszamy do skorzystania z infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 
Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z nowopowstałej infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wybudowanej w ramach współfinansowanych ze środków UE projektów pn.:
  • „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa”
  • „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa – Część III”
  •  „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”
  • „ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II”

 

Więcej…
 
Informacja o wymianie wzorców umów
piątek, 22 sierpnia 2014 11:15

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że w związku z zaleceniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie celem zabezpieczenia zbiorowych interesów konsumentów i ujednolicenia stosowanego przez MPWiK Sp. z o.o. wzorca umowy dla wszystkich Odbiorców usług, od dn. 18.08.2014 r. będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej pisma z nowym wzorcem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków (oraz Uchwałą nr L/941/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 26.03.2013 r. dot. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów) do Odbiorców usług którzy zawarli z naszą spółką umowę przed 01.10.2013 r.

Więcej…
 
Informacja
wtorek, 03 czerwca 2014 14:21

 MPWIK Sp. z o.o. informuje, że z dniem 03.06.2014 r. wstrzymuje się oprowadzanie wycieczek zorganizowanych ze Szkół Gimnazjalnych i Średnich oraz Wyższych Uczelni na Oczyszczalni Ścieków do odwołania, ze względu ma rozpoczętą rozbudowę i modernizację ciągu biologicznego oczyszczania ścieków i braku możliwości zapewnienia bhp na terenie budowy. 

 

 
 
 

 

 

Polecane serwisy

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Sonda

Oceń wodę w Rzeszowie w skali od 1(najniższa ocena) do 6 (najwyższa ocena)